NHANG TRẦM HƯƠNG THIÊN NHIÊN 30CM (HỘP 280 CÂY)

Nhang Trầm Hương Thiên Nhiên được sản xuất 100% từ bột trầm hương (cây Dó Bầu), dùng keo bời lời và tăm tre tự nhiên, không pha thêm bột gỗ gì khác. Đặc biệt không sử dụng bất ký hóa chất nào.

Mã sản phẩm: NTHTN112

Lượt xem:2066

 

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Nhang Trầm Hương Thiên Nhiên được sản xuất 100% từ bột trầm hương (cây Dó Bầu), dùng keo bời lời và tăm tre tự nhiên, không pha thêm bột gỗ gì khác. Đặc biệt không sử dụng bất ký hóa chất nào.

z1328565507997_f14eb9a64dc2e1ef57d23080460e5a6a.jpg (1.02 MB)