DỤNG CỤ ĐỐT NHANG TRẦM

Dụng cụ đốt nhang trầm rất đa dạng như: Dụng cụ đốt nhang nụ, thác khói đốt nhang nụ, dụng cụ đốt nhang không tăm, dụng cụ đốt nhang vòng,... Mỗi loại nhang trầm hương có cách đốt khác nhau và có dụng cụ hỗ trợ phù hợp. VD: - Nhang không tăm thì có hồ lô để cắm đứng hoặc dùng song dài để đốt nằm. - Nhang vòng thì có thể dùng dĩa và hồ lô để đốt hoặc dùng hộp chữ phúc, hộp bát quái,... - Nhang nụ thì có thể dùng hộp xông hoặc dùng thác khói,... Vật liệu dùng để làm dụng cụ đốt nhang trầm hương có thể bằng gỗ, bằng đất nung hoặc bằng đồng,.. Hotline: 0906.660.466