CHÚ TIỂU LẠC TRÚ LOẠI NHỎ

Nhang sạch Tâm Minh cung cấp thêm một số mẫu chú tiểu nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. 130.000/chú.

Mã sản phẩm: CTLT

Lượt xem:489

Qua một ngày, mất một ngày .
Qua một ngày, vui một ngày. 
Vui một ngày lãi một ngày...

Ngắm nhìn các chú tiểu lạc trú đáng yêu các bạn có cảm nhận gì không?

z1462007909783_6dcfdccc6f42a1d4341e5a85232efca5.jpg (201 KB)

Kích thước(cm): 12x6.5x5.5 

z1462010077237_4f5a2782555191b83e178e65c2796fcf.jpg (176 KB)

Kích thước(cm): 12x6.5x5.5 

z1462012452571_af0fdbd8b723b7d11a7368f53d3bdc3f.jpg (151 KB)

Kích thước(cm): 9x8.5x7

z1462013505401_abdc106db004a64b51ded10b36a3718d.jpg (115 KB)

Kích thước(cm): 6.5×12×8.5

z1462013507606_ba7af0020f64ba229f9203b450dcc424.jpg (107 KB)

Kích thước(cm): 7x12.5x6