BỘ BA CHÚ TIỂU AN LẠC LỚN

Bộ tượng chú tiểu mang đến hình ảnh ngây thơ, thân thiện, với vẻ mặt vui tươi, yêu đời mang lại cảm lạc quan trong cuộc sống.

Mã sản phẩm: TMCTL01

Lượt xem:384

Tôi yêu chú tiểu ngây thơ

Biết vì sao chú tiểu lại ở chùa

Ai xui chú tiểu ngây thơ

Biết tu hành giữa chốn không môn

Câu kinh tiếng mõ thâu đêm

Nghiêng nghiêng đầu êm êm mái chùa

(st: chú tiểu ngây thơ)